Як додати кнопку до форми в Adobe Commerce

Жовтень 17, 2022

За допомогою кнопок, користувач може контролювати зміни на сторінці з формою. Давайте розглянемо приклад додавання кнопок в форму адмінки Adobe Commerce платформи.

В цьому пості, ми розберемо створення кнопок збереження даних форми та повернення користувача назад.

Кнопки Save та Back

Основою цього посту ми будемо використовувати розширення Блог для Adobe Commerce. Код можна знайти за посиланням в GitHub.

Конфігурація кнопки

Форма в Adobe Commerce має свою конфігурацію. Ця конфігурація, в основному, складна та важко запам’ятовувана.

Що необхідно знати про форму. По-перше, конфігурація форми розташована в XML файлі. Це одна з фішечок Adobe Commerce, яка дозволяє іншим розширенням робити зміни форми, без прямого перепису конфігураційного файлу. Зручно. Але не практично з точки зору створення самої форми.

По-друге, кожна кнопка форми має свій PHP клас. Знову ж таки, зручно мати окремий клас для кнопки, так як це дає змогу створити складний тип кнопки. Як, наприклад, кнопка створення продукту.

Кнопка додавання продукту

Повертаючись до конфігурації кнопки. Синтаксис додавання кнопки в компонент форми доволі простий.

Іксемель нода <button />, має два обов’язкових атрибута. Атрибут name відповідає за унікальне ім’я в контексті форми. Атрибут class дає змогу задекларувати PHP клас, який відмалює саму кнопку.

<button name="" class="" />

Кнопка має бути частиною ноди <buttons />. Це дає змогу відмалювати нескінченну (в теорії) кількість кнопок для форми.

<buttons>
 <button name="" class="" />
</buttons>

Ми додамо дві кнопки. Кнопка “Save” буде відповідати відправку HTTP POST запроса з данними форми. А кнопка “Back”, в свою чергу, буде редіректити користувача зі сторінки форми на сторінку списку постів.

Приклад конфигурації кнопок для форми з двома кнопками save та back.

<buttons>
 <button name="save" 
  class="MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit\SaveButton" />
 <button name="back" 
  class="MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit\BackButton" />
</buttons>

Дана конфігурація має бути розміщена в файлі конфігурації компонента форми, а саме як дочірній конфіг <settings />.

В файлі magemastery_blog_post_form.xml, давайте розмістимо конфігурацію кнопок.

<?xml version="1.0"?>
<form>
  <!-- аргументи форми ... -->
  <!-- налаштування форми -->
  <settings>
    <buttons>
      <button name="save" class="MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit\SaveButton" />
      <button name="back" class="MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit\BackButton" />
    </buttons>
  </settings>
  <!-- продовження ... -->
</form>

З конфігурацією ми вирішили, давайте перейдемо до написання коду PHP.

PHP Клас кнопки Save

Нам треба створити два пі-ейч-пі класи для кнопок. Почнемо з класу SaveButton. Будь-який клас для кнопки має реалізувати інтерфейс ButtonProviderInterface та метод даного інтерфесу під назвою getButtonData().

Реалізація класу SaveButton з методом getButtonData() нижче.

<?php

declare(strict_types=1);

namespace MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit;

use Magento\Framework\View\Element\UiComponent\Control\ButtonProviderInterface;

class SaveButton implements ButtonProviderInterface
{
  public function getButtonData(): array
  {
    return [
      'label' => __('Save'),
      'class' => 'save primary',
      'sort_order' => 20,
      'data_attribute' => [
        'mage-init' => [
          'button' => ['event' => 'save']
        ],
        'form-role' => 'save'
      ],
    ];
  }
}

По факту, клас відповідальний за відмалювання <button />. Але, використання класу дає нам можливість вплинути на атрибути кнопки перед тим, як така кнопка буде відмальована. Знову ж таки, зручно, коли є більше одного модуля в системі, який відповідає за одну ту ж саму кнопку.

<button id="save-button" title="Save" 
    class="action-default primary" 
    data-ui-id="save-button">
 <span>Save</span>
</button>

Давайте перейдемо до створення кнопки Back.

PHP Клас кнопки Back

Клас BackButton реалізує інтерфейс ButtonProviderInterface, а також наслідує клас GenericButton. Клас GenericButton буде реалізований нижче, але суть цього класу в тому, щоб надати спільний доступ до методу getUrl().

<?php

declare(strict_types=1);

namespace MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit;

use Magento\Framework\View\Element\UiComponent\Control\ButtonProviderInterface;

class BackButton extends GenericButton 
  implements ButtonProviderInterface
{
  public function getButtonData(): array
  {
    return [
      'label' => __('Back'),
      'on_click' => sprintf(
        "location.href = '%s'", 
        $this->getBackUrl()
      ),
      'class' => 'back',
      'sort_order' => 10,
    ];
  }

  private function getBackUrl(): string
  {
    return $this->getUrl('*/*/');
  }
}

Для реалізації повернення користувача назад на сторінку списку постів, ми використовуємо location.href та метод getBackUrl().

'on_click' => sprintf(
  "location.href = '%s'", 
  $this->getBackUrl()
),

Для реалізації методу getBackUrl() ми використовуємо метод getUrl() класу GenericButton. Сигнатура метода getUrl() наступна:

getUrl(string $route = '', array $params = [])

Як аргумент $route передаємо '*/*/'. Це означає, що при створення лінки необхідно використати поточний роут та локацію контролера відносно модулю Blog. Також, можна було написати замість 'magemastery_blog/edit/' або 'magemastery_blog/edit/index'.

Додатковий клас GenericButton

Реалізація класу GenericButton дуже проста. Нам необхідно використати інтерфейс UrlInterface. В конструкторі при запуску кода підтягнеться конкретний клас-реалізація даного інтерфейсу.

Метод getUrl() являє собою проксі метод для виклику також за сигнатурою метода getUrl(), але вже з інтерфейсу UrlInterface.

<?php declare(strict_types=1);

namespace MageMastery\Blog\Block\Adminhtml\Post\Edit;

use Magento\Framework\UrlInterface;

class GenericButton
{
  public function __construct(
    private UrlInterface $url
  ) {}

  public function getUrl(
    string $route = '', 
    array $params = []
  ): string {
    return $this->url->getUrl($route, $params);
  }
}

Звичайно ж, можна було не створювати GenericButton клас, а одразу додати залежність в клас BackButton. Але це було зроблено для того, щоб не додавати такі самі конструктори для нових класів кнопок, таких як DeleteButton.

Також, до вашого перегляду створив відео версію даного посту.

Ну от і все, ми додали з вами 3 класа для створення та відмалювання кнопок Back та Save. Також, ми додали конфігурацію в форму, щоб кнопки відмалювались.


Макс Пронько

Макс Пронько - Програміст, CEO компанії Pronko Consulting, розбираємо Веб технології. Автор YouTube каналу Макс Пронько. Телеграм група сайту.

2022 © Макс Пронько. Всі права захищені. Я використовую Gatsby та Netlify